drag logo

Velkommen på vores hjemmeside.

Som både dækker Dragstruptræffet og Vestegnens Træfforening Mors.

                       Bestyrelsen har valgt at aflyse træffet i år. Vi vil afholde generalforsamling

                        Når vi igen må samles, og der afgøre hvad der skal ske med foreningen.

                        Indbetalt depositum returneres. Send os en mail med jeres kontonr. Eller ring 

                        Til Inge 21427576. 

 

 

 

 

 

 

Find os paa Facebook Ikon

Vestegnens Træfforening Mors
Snerlevej 35

7900 Nykøbing Mors

tlf. 29469893

Konto: Sparekassen Thy
9111-0002260581 vedr.camping

9111-0002088517 vedr.medlemskontingent

CVR: 33666101