drag logo

Velkommen på vores hjemmeside.

Som både dækker Dragstruptræffet og Vestegnens Træfforening Mors.

Dragstrup Harmonikatræf er en årlig tilbagevendende begivenhed, som afholdes sidst i maj. 2021 er det i uge 21.  

Træffet tilrettelægges af bestyrelsen og afholdes i Nordmorshallen, Sejersvej 42, Sejerslev, obs. nyt sted. 

På siden kan du finde oplysninger om træffet og link til tilmeldingerne til musik og camping, samt oplysninger om Vestegnens Træfforening Mors, samt vedtægter og formålsparagraffer for foreningen, som du meget gerne må melde dig ind i.

Vi håber, at alt hvad du ønsker at vide om såvel foreningen som vores træf, er at finde på hjemmesiden, men skulle du ikke finde hvad du søger, er du velkommen til at kontakte en af os.

Velkommen til og god fornøjelse
Bestyrelsen.

Vi er nu klar til at modtage jeres tilmeldinger til træffet

Torsdag d.  27.maj 2021

Fredag  d.  28.maj 2021

Lørdag  d. 29.maj 2021

Musikertilmelding på blanket 

Campingtilmelding på blanket 

 

Find os paa Facebook Ikon

Vestegnens Træfforening Mors
Snerlevej 35

7900 Nykøbing Mors

tlf. 29469893

Konto: Sparekassen Thy
9111-0002260581 vedr.camping

9111-0002088517 vedr.medlemskontingent

CVR: 33666101