drag logo

Velkommen på vores hjemmeside.

Som både dækker Dragstruptræffet og Vestegnens Træfforening Mors.

Dragstrup Harmonikatræf er en årlig tilbagevendende begivenhed, som afholdes sidst i maj. 2019 er det i uge 22.

Træffet tilrettelægges af bestyrelsen og afholdes i centeret Midtmors Sport, Poulsens Dalsvej 12, Øster Jølby, 7950 Erslev Mors.

På siden kan du finde oplysninger om træffet og link til tilmeldingerne til musik og camping, samt oplysninger om Vestegnens Træfforening Mors, samt vedtægter og formålsparagraffer for foreningen, som du meget gerne må melde dig ind i.

Vi håber, at alt hvad du ønsker at vide om såvel foreningen som vores træf, er at finde på hjemmesiden, men skulle du ikke finde hvad du søger, er du velkommen til at kontakte en af os.

Velkommen til og god fornøjelse
Bestyrelsen.

Find os paa Facebook Ikon

Vestegnens Træfforening Mors
Havlandsvej 9
Kløv, 7700 Thisted
Tlf: 20886522

Konto: Sparekassen Thy
9111-0002260581 vedr.camping

9111-0002088517 vedr.medlemskontingent

CVR: 33666101