drag logo

Velkommen på vores hjemmeside.

Som både dækker Dragstruptræffet og Vestegnens Træfforening Mors.

                       Bestyrelsen har valgt at aflyse træffet i år. Vi vil afholde generalforsamling

                        Den 25.6.2021. Se dagsorden under punkt generalforsamling. 

                        

                        

                     

 

 

 

 

 

 

Find os paa Facebook Ikon

Vestegnens Træfforening Mors
Snerlevej 35

7900 Nykøbing Mors

tlf. 29469893

Konto: Sparekassen Thy
9111-0002260581 vedr.camping

9111-0002088517 vedr.medlemskontingent

CVR: 33666101