drag logo

Som vedtaget på generalforsamlingen d. 30 marts 2007.

Det er foreningens ønske og målsætning, at afholde Harmonikatræf Dragstrup hvert år i maj måned. Målsætningen er ligeledes at træffet skal være så billigt som mulig, således at alle kan være med.

Det være sig priser på:

Indgangsbillet
Mad og drikkevarer
m.m.

Et evt. overskud vil gå til fremme af harmonikamusikken generelt, samt videreudbygning af træffet.

Derudover at støtte unge harmonikaspillere og grupper med tilskud til kurser og undervisning i harmonikaspil, og tilhørende musikinstrumenter, såfremt de afholdte arrangementer giver overskud hertil.

Der gives ikke tilskud i form af kontanter, men udelukkende til betaling af kurser direkte til den musikskole/ kursussted som afholder kurset.

Derudover at give tilskud til reparation og køb af harmonikaer og tilhørende instrumenter. Betaling foretages direkte til den musikforretning/reparatør, som udfører reparationen.
Der gives på særlige betingelser ligeledes støtte til indkøb af musikinstrumenter som omfatter ovenstående.

Ansøgning til ovenstående indsendes til:

Vestegnens Træfforening Mors
v/ formanden.

Mærk kuverten "Ansøgning"

Med angivelse reparatørens/musikforretningens navn, samt pris på reparationen, instrumenttype, navn på instrumentet, samt din årlige indkomst før skat.
Er ansøger under 18 år, skal forældres indkomst før skat ligeledes påføres ansøgningen.

Ansøgning kan fremsendes løbende. Alle ansøgninger behandles fortroligt,
og i dybeste diskretion. Dette betyder at foreningen aldrig til privatperson vil videregive oplysninger om evt. støtte.

Alle ansøgninger vil blive behandlet på de ordinære bestyrelsesmøder.

Find os paa Facebook Ikon

Vestegnens Træfforening Mors
Snerlevej 35

7900 Nykøbing Mors

tlf. 29469893

Konto: Sparekassen Thy
9111-0002260581 vedr.camping

9111-0002088517 vedr.medlemskontingent

CVR: 33666101