drag logo

Referat fra generalforsamling den 3. februar 2017 på adressen Midtmors Sport, Poulsen Dalsvej12, Øster Jølby, 7950 Erslev 

Fremmøde: 15 medlemmer med stemmeret.

  1. Valg af dirigent og stemmetæller:

           Dirigent blev Eigil Sørensen/generalforsamling varslet rettidig 

          Stemmetæller blev Arne og Kaj Åge 

       2. Bestyrelsens beretning.

          Da vores formand Mette Odgaard har valgt at trække sig bliver beretningen ved Anders Kirk

           Stor tak til alle deltager ved træffet 2016 og for fantastisk god stemning blandt publikum, dansere

           og musikere. En tak til alle campister, fordi i bakkede os op  så det blev en dejlig uge og I passede 

           rigtig godt på pladsen, da det regnede mest. En tak til alle frivillige hjælpere, uden jeres hjælp kunne

           vi ikke afholde vores træf. Tak til Keld og hans mandskab i hallen og til medarbejderne i kantinen for god  

           forplejning.

           Der blev i 2016 givet tilskud til 2 unge musiker, dejligt at det kan lade sig gøre.

           Stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

      3.  Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab

           Inge vores kasserer, fremlagde regnskab for 2016, som enstemmig blev vedtaget.

       4.  Behandling af indkomne forslag

            Der var ingen forslag.

        5. Fastsættelse af kontingent

            Kontingent skal stadig være 100,00 

        6.Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleant

            På valg: Finn Rahbek (afgået), Jane Vejle Bjerregaard (afgået), Mette Odgaard (afgået), 

             Niels Vinter (afgået) og Anders Kirk (genvalgt) 

             Valgt til ny bestyrelse:

              Hans Jørgen Johansen, Jonna Sørensen, Poul Erik Odgaard, suppleant Eigil Sørensen

         7. Valg af revisor og - suppleant:

              Revisor: Gurli Kirk, suppleant Tom Pedersen

         8.   Evt.

              

            

 

k:

 

Find os paa Facebook Ikon

Vestegnens Træfforening Mors
Havlandsvej 9
Kløv, 7700 Thisted
Tlf: 20886522

Konto: Sparekassen Thy
9111-0002260581 vedr.camping

9111-0002088517 vedr.medlemskontingent

CVR: 33666101