drag logo

Generalforsamling i 2018 er den 9. februar kl. 19 i Midtmors Sport Øster Jølby.

Formand Anders Kirk bød velkommen til alle, 10 personer incl.bestyrelsen .

Ordstyrer Poul Erik: Generalforsamling lovlig varslet.

Beretning ved Anders Kirk: 2017 var et godt træf med mange musiker og danser, campingpladsen var ikke helt besat, vejret var ikke med os.

Vi havde et hold omme på plejehjemmet, det gik godt, så det  håber vi kan samle et hold til igen i år.

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde og stor tak til danser og musiker.

Formandens beretning godkendt.

Kasserer Inge fremlagde regnskabet, der var 286 betalende gæster i hallen, en lille tilbagegang fra 2016 da var der 304. Vi har sponsoreret nye nodestativer til Morsø Garden. Vi har købet en vogn som Anders og Futte har lavet i stand til alt vores grej til campingpladsen.

Da vi fik klarhed på minusser og plusser i regnskabet blev det godkendt.

Ingen indkomne forslag.

Kontingent uændret.

Suppleant til bestyrelsen Gurli Kirk.

Revisor Gurli Kirk.

Revisorsuppleant Arne Andersen

Kasserer Inge Andersen genvalgt.

Poul Erik takkede for god ro og orden.

 

Find os paa Facebook Ikon

Vestegnens Træfforening Mors
Havlandsvej 9
Kløv, 7700 Thisted
Tlf: 20886522

Konto: Sparekassen Thy
9111-0002260581 vedr.camping

9111-0002088517 vedr.medlemskontingent

CVR: 33666101